Skip til hoved indholdet
    Hjem STRAX-huset - Din Første Indgang

STRAX-huset - Din Første Indgang

STRAX-huset er et tilbud for dig, som befinder sig i en udfordrende livssituation, som du ikke selv ved, hvordan du skal komme videre fra.  Vi er indgangen til dig, som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller har sociale problemer og som har brug for støtte fra andre, til at komme videre.  Vigtigst af alt er, at du er motiveret for at der skal ske en forandring i dit liv. 

For at indgå i et samarbejde med os, skal du bo i Høje Taastrup Kommune, og være over 18 år. 

Da vi er et selv visiterende tilbud under Social – og Arbejdsmarkedscentret, vil du og evt. dit netværk, som noget af det første, blive inviteret til en samtale med os.
Her kan vi i fællesskab finde ud af, om vi skal opstarte et samarbejde med hinanden, hvad det er, vi skal samarbejde omkring og hvad vi håber, at vores samarbejde kan få af betydning for dig.

I STRAX-huset kan du få:

•    Hurtig og fleksibel mulighed for rådgivning og vejledning
•    Udviklende sociale fællesskaber/forløb, der kan hjælpe dig videre 
•    Brobygning til andre tilbud og foreninger i lokalsamfundet 
•    Mulighed for at samskabe tilbud sammen med de andre borgere, der er en del af STRAX-huset
•    Socialpædagogisk støtte og samarbejde med STRAX-medarbejdere i op til 6 måneder 
Vores samarbejde med dig og evt. dit netværk kan også inkludere andre aktører. Dette vil altid ske efter aftale med dig.
Vores støtte tilbydes efter §82a og 82b i Serviceloven, som hos os betyder at vi i udgangspunkt samarbejder i sociale fællesskaber. I særlige tilfælde kan vores samarbejde også være et individuelt tidsafgrænset forløb. 
Hvis du efter 6 måneders individuel støtte stadig har brug for støtte, udarbejder vi en konkret og individuel vurdering i forhold til, hvilke fremtidige indsatser, du kunne have behov for. 

Derudover brobygger vi til andre interne og eksterne aktører, hvis det er relevant for dig. 

Første møde

En afklaringssamtale er din mulighed for et opstartende møde med en til to ansatte i STRAX-huset. Samtalen tager ca. en time, hvor vi ønsker at fortælle dig om STRAX-huset og vores tilbud og arbejdsform.

Vi vil i samtalen have fokus på den forandring, du ønsker skal ske med hjælp fra STRAX-huset. Herunder de udfordringer du står overfor og hvordan du tænker STRAX-huset, i samarbejde med dig, kan støtte dig i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

I STRAX-huset ønsker vi at inddrage de personer, der kender til dine udfordringer. Derfor ser vi gerne, at du inviterer de personer, som du er tæt på eller tryg ved, med til mødet.

Inden samtalen kan du med fordel gøre dig tanker om:

  • Hvordan STRAX-huset kan hjælpe dig med at håndtere dine udfordringer
  • Hvad vil du gerne kunne, når støtten i STRAX-huset er afsluttet
  • Hvordan er din hverdag påvirket af dine udfordringer

Åben Dialog handler om, at det enkelte menneske (du) bliver set, hørt, forstået og anerkendt. Herigennem understøttes du i at få adgang til dine egne og dit netværks psykologiske ressourcer og opnå større bevidsthed.

Og netværket får samme indsigt.

Ideen i Åben Dialog er, at man ved at understøtte dialogen mellem dig og dit netværk gør det muligt at skabe en forandring hos dig og/eller i netværket.

 

Åben Dialog er en netværksorienteret og helhedsorienteret tilgang, der inddrager alle dem, som du måtte ønske fra dit professionelle og private netværk.

Mennesker, som er relevante for din aktuelle situation.

 

Vi tilbyder at tage hånd om en samtale, hvor alle inviteredes udsagn, vægtes lige højt. Her er der ingen planer, som er bestemt på forhånd inden du deltager i åben dialogsamtalen.

Alle beslutninger træffes åbent på mødet sammen med dig og dit netværk.

 

De professionelles rolle er ikke at finde løsninger, men at bidrage med faglige perspektiver, som kan supplere dit eget og resten af netværkets perspektiver.

 

Man kan ikke på forhånd planlægge, hvordan en dialog skal forløbe. Samtaler og forløb tager altid udgangspunkt i den aktuelle situation og de aktuelle behov. Nogle gange viser behovene sig først, når alle i netværket er samlet.

 

Du kan have én åben dialog samtale eller opstarte et forløb, hvor åben dialogsamtaler udgør en stor del af dit forløb. Du er selv med til at vurdere, hvornår du er klar til at slutte forløbet.

 

Vi kan holde mødet hos dig, hos os eller ude i naturen. Der, hvor du føler dig tryg og godt tilpas, er der, hvor vi mødes”.

 

Du og dit netværk er velkommen til at høre mere om Åben Dialog tilgangen, da vi tror på, at den måde at være i samtaler på, kan noget godt.

Indsatser efter serviceloven

Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Se også Retsinformation - Bekendtgørelse af lov om social service

Du kan komme i kontakt med os på tlf. 43 35 21 90

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:30, 
Torsdag kl. 10:00 - 17:00 
Fredag kl. 10:00 - 13:30 

Eller du kan skrive til os via mail på strax@htk.dk
 

Du kan også komme forbi os, efter aftale

Parkvej 74
2630 Taastrup

Mandag - Torsdag kl. 10:00 - 14:30,
Fredag kl. 10:00 - 13:30 

STRAX-huset
Parkvej 74
2630 Taastrup

EAN: 579800  8906718 

Telefon: 4335 2190 / 9243 6582

E-mail: strax@htk.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails,

Brug i stedet sikker post.

Digital post

Rådhusstræde 1

2630  Taastrup

Telefon nummer: 43 59 10 00

CVR: 1950 1817