Skip til hoved indholdet
  Hjem Indsatser

Indsatser

Vi har blandt andet følgende indsatser og aktiviteter.

Indsatser og Forløb

Efter du har været til første samtale med os, så har vi efterfølgende i fællesskab med dig aftalt, at du skal opstarte et individuelt forløb.

Forløbet tager udgangspunkt i dét, du ønsker, skal være anderledes i dit liv og som du har rettet henvendelse på baggrund af.

Hvor ofte vi mødes og varigheden af vores møder, afhænger af, hvad vi samarbejder omkring.

Forløbet kan have en varighed i op til 6 måneder og efter afslutning kan der bro-bygges til:

 •       At du kan leve dit liv, helt uden støtte
 •       Deltagelse i gruppe tilbud
 •       Sundhedsfællesskabet eller andre foreningstilbud
 •       Perron 74 – Unge Perronen – Samlingspunktet Madklubben
 •       Længerevarende støtte tilbud
 •       Støtte tilbud i op til 20 timer om året
 •       Eller andet

Efter du har været til første samtale med os, så har vi efterfølgende i fællesskab med dig aftalt, at du skal opstarte i netop dette gruppeforløb, da du her får mulighed for at blive klogere på, hvordan du kan håndtere din stress, angst eller tristhed.

Vi arbejder med forskellige metoder, som du kan anvende og træne derhjemme og som kan lette dine reaktioner / symptomer.

Kurset løber hen over 6 uger, hvor vi mødes mandage og torsdage kl. 10.30-12.00

Og der vil være Max 6 personer pr. hold.

Vi bliver blandt andet klogere på:

 •       Åndedrættet og hvordan det påvirker kroppen,
 •       Mindfulness,
 •       Lette yoga/strækøvelser
 •       Meta kognitive øvelser

Derudover taler vi om hvad kost, søvn og motion betyder for vores psykiske velvære.

Der vil være mulighed for at få Nada (øreakupunktur) før eller efter kurset.

Gruppen er et fællesskab, hvor vi sammen kan drøfte og afprøve de forskellige metoder.

Vi støtter hinanden i troen på, at selvhjælpsøvelserne kan gøre en forskel.

For at opnå bedst effekt af kurset, er det en forudsætning at du er indstillet på at arbejde videre med øvelserne derhjemme.

Da alle i gruppen kender til psykisk sårbarhed, kan du trygt møde op, - også på en dårlig dag.

Gruppeforløb opstartes med jævne mellemrum.

Forhør dig om, hvornår næste forløb starter.

Efter du har været til første samtale med os, så har vi efterfølgende i fællesskab med dig aftalt, at du skal opstarte i netop dette gruppeforløb.

Erfaringsbaseret gruppe er noget for dig hvis:

 • Du vil dele dine erfaringer, og opleve at lige præcis dine oplevelser kan have gavn for andre
 • Du vil være med til at udvikle et netværk, som både kan gavne din egen udvikling og andres.
 • Du har brug for støttende samtaler, der kan berige dig med håndteringer af udfordringer.
 • Du kan se dig selv som en aktiv medspiller i andres tilværelse.
 • Du har brug for længerevarende støttende samtaler, indtil du selv er klar til at være gruppen foruden.
 • Du vil opleve et fællesskab, hvor det er i orden at være sårbar og ikke altid have svar på alt ting.
 • Du har brug for at få input til din håndtering af hverdagen.

Fordi vi tror på at man igennem fællesskaber, kan blive klogere på sig selv og andre

Efter du har været til første samtale med os, så har vi efterfølgende i fællesskab med dig aftalt, at du skal opstarte i netop dette gruppeforløb.
NADA er en anerkendt metode, som er et supplement til anden behandling. NADA er en form for øre-akupunktur og gives ofte i forbindelse med ønsket om personlig udvikling og mere balance mellem krop og psyke og dermed større trivsel.
Alle kan tåle NADA - der er ingen risiko ved at få NADA.
NADA fremmer med andre ord vores mentale sundhed.
NADA er en standardiseret øreakupunkturmetode, som består af fem punkter i hvert øre i kombination med ro i 45 minutter. Metoden er udviklet til gruppebehandling. Siden 1974 har NADA vist sig virksom ved angst, stress, søvnproblemer, konfliktforebyggelse, aggression, koncentrationsevne, stoftrang, abstinens samt depressive symptomer.
Du vil få tilbudt NADA-te eller et glas vand imens.

Efter du har været til første samtale med os, så har vi efterfølgende i fællesskab med dig aftalt, at du skal opstarte i netop dette gruppeforløb

Et træningsforløb hos os har løbende optag.

Det foregår om mandagen kl 12:30, hvor vi først mødes i STRAX huset. Så går vi sammen med andre i gruppen over i træningslokalet og påbegynder træningen.

Der vil altid være personale fra til stede, som kan hjælpe dig med de forskellige maskiner.

Hvad kan et træningsforløb gøre for dig?

 • Bedre sundhed 
 • Forøget styrke
 • Bedre søvn
 • Større livsglæde 

Vi ønsker:

 • At forløbet kan blive et sted, hvor vi kan dele erfaringer
 • Større livsglæde 
 • At forløbet kan blive et sted, hvor vi kan dele erfaringer
 • At forløbet kan skabe sociale fællesskaber
 • At forløbet vil give dig bedre velvære
 • At forløbet vil indfri dine ønsker og behov
 • At forløbet vil bygge bro til foreningslivet.

Efter du har været til første samtale med os, så har vi efterfølgende i fællesskab med dig aftalt, at du skal opstarte i netop dette gruppeforløb
Naturen har stressforebyggende indvirkning 
Ved oplevelser i naturen sørger vores parasympatiske nervesystem for, at kroppen stopper med at udskille hormonerne nordadrenalin, adrenalin og kortisol. 
Vi kan slappe af. Vi kan bruge naturen aktivt til at stresse af, lade op, og give os selv en pause, hvor krop og sind restituerer. Oplev naturen fra alle sine sider og årstider. Naturen er under konstant forandring - Intet er stationært… Det er vi heller ikke 
Rammer for gruppen: 3 måneders forløb med mulighed for forlængelse i samråd med de socialfaglige vejleder

Efter du har været til første samtale med os, så har vi efterfølgende i fællesskab med dig aftalt, at du skal opstarte i netop dette gruppeforløb
Når du bader i koldt vand, frigives der en masse signalstoffer i hjernen. Det påvirker, at dine blodkar trækker sig sammen og afslappes. 
Som BONUS har signalstofferne også en positiv effekt på dit humør. 
Turen i det iskolde vand er kort og godt naturens egen chokbehandling. 
Du får frigivet nogle ressourcer, som gør at du kan arbejde videre med andre problematikker i dit liv. 
Kort og godt. DU DYPPER DIG GLAD 
Det kan du forvente: 

 • Generel bedre velfærd. 
 • Færre infektioner. 
 • Mindsker ældningsprocessen.
 • Stærkere immunforsvar.
 • Udløser endorfiner.
 • Sociale fællesskaber.

Der er afgang fra STRAX-huset hver torsdag kl.13

Efter du har været til første samtale med os, så har vi efterfølgende i fællesskab med dig aftalt, at du skal opstarte i netop dette gruppeforløb. 
Måden vi oplever og forstår os selv på, er altid under påvirkning af vores selvværd, 
Derfor er det udviklende at høre om andres værdier, oplevelser og fortællinger, da man spejler sig i disse.
I denne samtalegruppe får du mulighed for at:

 • Blive bedre til at mærke kroppen
 • Lærer at være i tanker og følelser.
 • Tackle chok og traume
 • Få større selvværd

Vi taler om accept, tanker, følelser og energihuller og måden vi forholder os, til os selv på. Gennem samtaler og øvelser bliver vi klogere på dét, at være i balance. 
 De udfordringer, man som menneske står overfor, kan nogle gange være svære at overskue eller bryde ud af. I gruppen kan man gennem øvelser og udveksling af erfaringer, derved blive klogere på at håndtere sine udfordringer.
Vi mødes hver torsdag kl. 13.30– 15.00 

 • Afholdes i STRAX-huset
 • Vi mødes i alt 10 gange

Det kan være bøvlet og problematisk at søge efter et nyt hjem.

Til tider, kan det også opleves, som en jungle af muligheder og alligevel begrænsninger.

1 gang om måneden tilbyder vi at du kan deltage på et boligsøgnings-kursus. Her er der trin-for trin, hvad du selv kan gøre og der kan også være muligheder, du ikke selv havde tænkt på.

Ring til Strax-husets telefon og hør, om du kan deltage.

Sundhedsfællesskabets aktiviteter er gratis for alle voksne, som har en psykiske sårbarhed og som bor i Albertslund, Rødovre, Høje-Taastrup og Glostrup Kommune. Du tilmelder dig aktiviteterne ved at ringe eller sende en sms til den instruktør, der står for den enkelte aktivitet.

Råd og vejledning

STRAX-huset kan i særlige tilfælde indstille til en bolig gennem kommunes boligsociale anvisning. Vi følger Høje-Taastrup Kommunens fastsatte kriterier for anvisning af bolig, og der foretages altid en individuel og helhedsorienteret vurdering. Ansøgning om kommunal boliganvisning kan ikke påklages til anden instans. Dette skyldes, at den boligsociale anvisning er et område, hvor kommunen selv fastlægger sit serviceniveau.

Første skridt for dig er, at klikke her: Kommunalt anviste boliger

Hvis du fortsat mener at du opfylder kriterierne, så er næste skridt at du ringer til os i STRAX-huset. Her vil vi stille dig nogle flere spørgsmål, så vi kan foretage en vurdering af, om du er kandidat til at komme på anvisningslisten.

At komme på den Boligsociale anvisningsliste løser ikke dit behov for en bolig her og nu.

Imellem tiden kan vi tilbyde dig at deltage på vores Boligsøgnings-kursus. Ring til Strax-husets telefon og hør, hvornår det næste kursus bliver afholdt.

Se også

Du kan komme i kontakt med os på tlf. 43 35 21 90

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:30, 
Torsdag kl. 10:00 - 17:00 
Fredag kl. 10:00 - 13:30 

Eller du kan skrive til os via mail på strax@htk.dk
 

Du kan også komme forbi os, efter aftale

Parkvej 74
2630 Taastrup

Mandag - Torsdag kl. 10:00 - 14:30,
Fredag kl. 10:00 - 13:30 

STRAX-huset
Parkvej 74
2630 Taastrup

EAN: 579800  8906718 

Telefon: 4335 2190 / 9243 6582

E-mail: strax@htk.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails,

Brug i stedet sikker post.

Digital post

Rådhusstræde 1

2630  Taastrup

Telefon nummer: 43 59 10 00

CVR: 1950 1817