Om os

I Socialpsykiatrien i Høje-Taastup Kommune, tror vi på, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer,- også dem der har særlige udfordringer og behov. 

Hvis du er voksen med en sindslidelse i Høje-Taastrup Kommune og har brug for praktisk og/eller social støtte i hverdagen, ønsker vi, med en rehabiliterende social indsats, at støtte dig til at udvikle dine ressourcer og kompetencer i det omfang, det er muligt. Målet er, at du derved bliver så selvforsørgende som muligt, opnår mest mulig  egenmestring og kan deltage i samfundets fællesskaber.

Udgangspunktet for den socialpsykiatriske indsats er samarbejdet mellem dig og medarbejderne, og indsatsen tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation.

I Socialpsykiatrien arbejder vi med en recovery- og rehabiliterende tilgang og med 6 faglige sigtelinjer. Vi arbejder også med Strax og Åben dialog. Alle disse tilgange og metoder, kan du se beskrevet nederst på denne side.

Social- og Handicapcentret i Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne.  Dette arbejde uddybes i en plan for det specialiserede socialområde for voksne..

Tilgange og metoder

Luk alle
Udfold alle

Ledelsen i Socialpsykiatrien:

Mette Rie Toft Olsen
Leder af Socialområdet for voksne - tilbud til voksne med særlige behov 
Solsortevej 9, 2630 Taastrup
Tlf: 4335 4309 / 3035 9272
Mail: MetteOl@htk.dk

Ledelsen i STRAX-huset

Nina Borum
Leder af STRAX-huset og Perron 74
Parkvej 74, 2630 Taastrup
Tlf: 2337 4668
Mail: NinaBo@htk.dk

Overordnet kontakt

Socialpsykiatrien i Høje Taastrup Kommune
Solsortevej 9 B
2630 Taastrup
Tlf: 4335 4300
Mail: Socialpsykiatrien@htk.dk