STRAX-huset

Din første indgang.

STRAX-huset er et tilbud til dig, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. Du befinder dig i en udfordrende situation, som du ikke ved, hvordan du skal komme videre fra, men er motiveret til at arbejde med. For at indgå i et samarbejde med STRAX-huset skal du bo i Høje Taastrup Kommune, og være over 18 år. Du finder STRAX-huset på Parkvej 74 i Taastrup.

STRAX-huset

STRAX-huset er indgangen til dig, der henvender sig til Social- og Handicapcentret for første gang. STRAX-huset er et uvisiteret tilbud i Social- og Handicapcentret og yder støtte efter §82a og 82b i Serviceloven.   

I STRAX-huset kan du få:

  • Hurtig og fleksibel mulighed for rådgivning
  • Udviklende sociale fællesskaber/forløb, der kan hjælpe dig videre 
  • Brobygning til andre tilbud og foreninger i lokalsamfundet 
  • Mulighed for at samskabe tilbud sammen med de andre borgere, der er en del af STRAX-huset
  • Socialpædagogisk støtte og samarbejde med STRAX-medarbejdere i op til 6 måneder 

STRAX-huset indgår i et samarbejde med dig, dit netværk og andre aktører. Det sker i udgangspunktet i sociale fællesskaber, men kan også i særlige tilfælde ske som et individuelt tidsafgrænset samarbejde. Hvis du efter 6 måneder i STRAX-huset stadig har brug for støtte, laves en konkret og individuel vurdering i forhold til fremtidige indsatser. STRAX-huset brobygger til andre interne og eksterne aktører, hvis det er relevant. 

STRAX-husets logo

Første møde

Luk alle
Udfold alle

Paragraffer

Luk alle
Udfold alle

Kontakt STRAX-huset
STRAX-huset adresse er
Parkvej 74, 2630 Taastrup. 
STRAX-huset kan kontaktes på tlf. 4335 2190 eller via mail på Strax@htk.dk
Du kan både ringe, skrive eller møde personligt op i STRAX-huset for at aftale et tidspunkt for et møde.  

Åbningstider for personligt fremmøde i STRAX-huset 
Mandag - Torsdag kl. 10:00-14:30,
Fredag kl. 10:00-13:30 

Telefoniske åbningstider i STRAX-huset 
Mandag-onsdag kl. 10:00-14:30, 
Torsdag kl. 10:00-17:00 
Fredag kl. 10:00-13:30